Nieuws - Archief 2020

Coronavirus

De regering heeft vanavond landelijke, aanvullende maatregelen afgekondigd om het corona-virus zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen.

Een van de maatregelen welke onze bond treft, is het sluiten van de horeca om 22.00 uur.

Het bondsbestuur heeft hierop besloten per dinsdag 29 september de GEHELE competitie voor tenminste 3 weken stil te leggen.

Dit geldt ook voor de seniorencompetitie, daar hier onze meest kwetsbare leden spelen.

Inkorten van wedstrijden en vroeger beginnen acht het bestuur niet haalbaar, bovendien blijven de contactmomenten gewoon bestaan, met mogelijk risico op besmetting.

Wij gaan ervan uit dat de regering achter 2 weken hun maatregelen evalueert. Aan de hand van die uitkomst zal het bondsbestuur beslissen of en zo ja onder welke voorwaarden de competitie 2020/2021 hervat kan worden.

Alle wedstrijden welke tot en met maandag 28 september zijn gespeeld, blijven geldig mocht de competitie op enig moment hervat kunnen worden.

Wedstrijden moeten zoals gebruikelijk gewoon digitaal worden ingestuurd.

En tot die tijd, ben voorzichtig en blijf gezond!!!


Finaleavond onderlinge competitie


Jos en Frans speelde de openingswedstrijd van de finaleavond, Beide gingen voortvarend van start Frans had na 10 beurten reeds 30 caramboles gemaakt waar Jos pas 20 caramboles had.

Na 20 beurten had Frans nog steeds een kleine voorsprong en uiteindelijk wist hij de partij te winnen in 23 beurten met een moyenne van 2,39 winnend af te sluiten.

De 2e wedstrijd ging tussen Jo Giesberts en Jos, Dit bleek vanaf het begin de wedstrijd van Jos te zijn.

Jos had na 10 beurten al 39 caramboles en Jo wist er maar 5 tegenover te zetten. Na 20 beurten had Jos de partij uit hij won met een moyenne van 3,5.

De laatste partij ging tussen Frans en Jo, Frans begon opnieuw sterk aan de wedstrijd en had na 10 beurten al 34 caramboles gemaakt. Na 25 beurten wist Frans zijn 55 caramboles te maken en dat betekende dat hij zich de nieuwe clubkampioen mag noemen.

Frans hartelijk gefeliciteerd met het behalen van deze titel.


verslag 2e ronde

In de 2e ronde van de Onderlinge competitie speelde Geert Huskens en Frans Kiggen tegen elkaar. Frans begon redelijk aan de wedstrijd en bleef Geert de hele wedstrijd voor. Hij won dan ook met 55 caramboles in 28 beurten waar Geert 42 caramboles tegenover zette.

De tweede wedstrijd van de avond ging tussen Thei Stienen en Jos van der Sanden. Jos ging goed van start en had na 10 beurten al 48 caramboles gemaakt waar Thei maar 9 caramboles tegenover zette. Na 17 beurten had Jos zijn 70 caramboles gemaakt wat een mooi moyenne opleverde van 4.12.

In de laatste partij van de avond speelde Paul Slijpen tegen Jo Giesberts. Paul ging goed van start en na 20 beurten was er nog niets van te zeggen wie er naar de finaleavond zou gaan. Uiteindelijk wist Jo Giesberts na 36 beurten zijn 50 caramboles te maken en Paul had er toen 28 gemaakt wat precies genoeg was om zich te plaatsen voor de Leeuwercup.

De finaleavond is donderdag 24 september en daar worden de volgende wedstrijden gespeeld:

1: Frans Kiggen 55 tegen Jos van der Sanden 70

2: Verliezer partij 1 tegen Jo Giesberts 50

3: Winnaar partij 1 tegen Jo Giesberts 50

Wij wensen Frans, Jos en Jo succes a.s. donderdag.

Supporters zijn welkom


Eindstand poulewedstrijden

12-09-2020

 POULE A          Wedstr.  Pnt. 

1 Frans Kiggen     5     53

2 Thei Stienen      5     52   

3 Har Pollaert         5     48  

4 Ad Pollaert          5     43

5 Lei Sonnemans  5     40   

6 John Ratelband 5     40  

 POULE B                  Wedstr.Pnt.  

1 Jos van der Sanden        5  55 

2 Jo Giesberts                      5  48

3 Roy Buitenhuis                   5  47

4 John Brentjens                   5  45

5 Peter-Paul Hodzelmans   5  36 

6 Sjaak Hendrikx                    5  34


POULE C                    Wedstr. Pnt.

1 Paul Slijpen                       4  42

2 Geert Huskens                4   42   

3 Mark Mackenschins         4   35  

4 Heinz Lannott                   4  32  

5 Wiel Schaefer                    4   21


De wedstrijden voor de volgende ronde  worden dinsdag 22 september gespeeld aanvang 19.30 uur:

Frans Kiggen tegen Geert Huskens

Jos van der Sanden tegen Thei Stienen

Paul Slijpen tegen Jo Giesberts

Winnaars door naar Finale-avond op donderdag 24 september.

Winnaars en beste verliezer plaatsen zich voor leeuwer cup.

support is welkom.
Tussenstand

 POULE A Wedstr.Pnt. Proc. Gem

1 Thei Stienen        4 41  0.93  

2 Frans Kiggen      3 31  1.06  

3 Har Pollaert         3 31 0.94 

4 John Ratelband 3 27 1.10  

5 Ad Pollaert           3 27 0.89  

6 Lei Sonnemans   3 22 0.87

  

POULE B Wedstr.Pnt. Proc. Gem

1 Jos van der Sanden         4 44 0.85

2 Roy Buitenhuis                 4 39 0.87

3 Jo Giesberts                       4 37 0.93

4 Peter-Paul Hodzelmans 4 36 0.91

5 John Brentjens                 4 34 0.93

6 Sjaak Hendrikx                 4 27 0.83


 POULE C Wedstr. Pnt.Proc. Gem

1 Paul Slijpen                 4 42 1.24  

2 Geert Huskens           3 31  0.92  

3 Mark Mackenschins 3 29 0.85  

4 Heinz Lannott            3 21  1.12  

5 Wiel Schaefer             3 18  0.72 


Maatregelen

Corona-protocol verantwoord biljarten MLBB 


Het bestuur van de MLBB heeft dit protocol “Corona-protocol verantwoord biljarten MLBB” opgesteld om de 

veiligheid en gezondheid van haar leden tijdens het biljarten zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol is 

ingesteld voor onbepaalde tijd. 

Dit protocol is opgesteld ten tijde van het maken van het competitieboekje. Als uitgangspunten voor dit protocol 

zijn de maatregelen van het RIVM/de overheid gehanteerd. 

Op het moment dat er van overheidswege veranderingen in de maatregelen worden doorgevoerd, wordt dit 

protocol conform die gewijzigde maatregelen aangepast. Het alsdan gewijzigde protocol treedt onmiddellijk na de 

publicatie via email in werking. 

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing op alle door de MLBB georganiseerde wedstrijden en toernooien. 

Hierbij is tevens rekening gehouden met de regels zoals deze voor de horeca gelden. 

Het allerbelangrijkste is dat alle spelers met klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan covid-19, NIET mogen 

deelnemen aan biljartwedstrijden. Hetzelfde geldt als er huisgenoten van spelers zijn met covid-19 gerelateerde 

klachten: NIET deelnemen aan biljartwedstrijden. 

Ook een speler die in quarantaine is mag NIET deelnemen aan biljartwedstrijden. Zijn er huisgenoten van een 

speler in quarantaine, dan mag die speler NIET deelnemen aan biljartwedstrijden. 

Maatregelen 

1. Moet je hoesten of niezen, ben je verkouden of heb je koorts; BLIJF THUIS!!!! 

2. Hou je, daar waar verplicht, aan de 1,5 m richtlijn en de regels zoals deze gelden voor de horeca. 

3. Géén handen schudden en blijf zoveel mogelijk zitten 

Ga pas naar het biljart als de tegenstander is gaan zitten. 

4. Speel met eigen materiaal; gebruik je toch andermans spullen, maak deze dan vóór en na gebruik goed 

schoon. 

5. Was je handen goed vóór aanvang van de partij en ook na afloop. 

6. Het biljartlaken en de banden moeten vóór iedere partij worden geborsteld of gestofzuigd. 

7. De houten omlijsting van het biljart, de ballen en eventuele hulpstukken (vork etc.) moeten vóór aanvang van 

iedere partij met een vochtige doek goed worden schoongemaakt. Desinfectie met alcohol is nog beter. Doe 

dit ook na de laatste partij. 

8. Een partij begint NIET meer met de trekstoot. De thuisspelende biljarter begint ALTIJD met de opstoot. 

9. De scheidsrechter blijft op gepaste afstand en houdt zich aan de 1,5 m. regel. Dit kan soms lastig zijn, vandaar 

dat wederzijds begrip voor deze situatie wordt gevraagd. Als de scheidsrechter in de situatie komt dat hij een 

gespeelde bal mogelijk verkeerd heeft beoordeeld vanwege de 1,5 m afstand en de carambole niet telt, c.q. 

juist wel telt, leg dan geen schuld bij de scheidsrechter, maar respecteer zijn beslissing. 

10. Blijf te allen tijden respectvol naar elkaar en houd je aan de regels. Alleen zo kunnen we samen verantwoord 

biljarten. 

Er kunnen geen rechten aan dit protocol worden ontleend. De MLBB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

de gevolgen van het al dan niet naleven van dit protocol, of voor gevolgen ondanks dit protocol. 

Bij melding of constatering van overtredingen tegen dit protocol heeft het bondsbestuur de bevoegdheid 

sanctionerend op te treden tegen verenigingen, teams, of individuele spelers. 

BLIJF GEZOND, DENK OOK AAN EEN ANDER, HOUD JE AAN DIT PROTOCOL

20 augustus 2020 

Tussenstand

 POULE A          Wedstr.Pnt. Proc. Gem 

1 Thei Stienen          3     33   0.94 

2 Frans Kiggen        2     20  0.94 

3 Lei Sonnemans    2     19  0.86 

4 John Ratelband   2     18   1.22 

5 Ad Pollaert            2     16   0.77 

6 Har Pollaert           1       9  0.67 

        

 POULE B                    Wedstr.Pnt.Proc. Gem 

1 Jos van der Sanden          3  33  0.85 

2 Peter-Paul Hodzelmans 3  31   1.01 

3 Roy Buitenhuis                  3 28  0.87 

4 John Brentjens                  3 27  0.96 

5 Jo Giesberts                        3 26  0.91 

6 Sjaak Hendrikx                   3 22 0.85

        

 POULE C           Wedstr. Pnt.Proc. Gem 

1 Paul Slijpen                 3  31  1.18 

2 Geert Huskens           3  31 0.92 

3 Mark Mackenschins  2 18 0.81 

4 Heinz Lannott            2 13  1.05 

5 Wiel Schaefer             2 12  0.71 


Voor het laatst aangepast op: 08-09-2020

Onderlinge competitie

Onderlingse competitie 

23-8-2020

De onderlingse gaat weer van start . 

Er hebben zich 18 leden aangemeld om mee te doen, helaas is er nog 1 afgevallen.

dat is weer een mooie opkomst. 

We spelen dit jaar in 3 poules mede door coronamaatregels

Poule A speelt  op Woensdag. 

Poule B speelt op Donderdag.

Poule C speelt op Vrijdag

Poule indeling is alsvolgt:

Poule A: John Ratleband, Frans Kiggen, Ad Pollaert, Thei Stienen, Lei Sonnemans, Har Pollaert.

Poule B: Sjaak Hendrikx, Peter-Paul Hodzelmans, Roy Buitenhuis, John Brentjens, Jos van der Sanden, Jo Giesberts.

Poule C: Wiel Schaeffer, Paul Slijpen, Geert Huskens, Mark Mackenschins, Heinz Lannott.

De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de kwartfinales.

Alle wedstrijden beginnen om 19.30 uur

Iedereen heel veel succes, en veel biljart plezier.


Coronavirus

Beste leden

CORONAVIRUS – COMPETITIE TEN EINDE 

Op 31 maart heeft de overheid duidelijk gegeven over de verdere aanpak van de corona-pandemie. Een van de maatregelen is een verdere verlenging van de sluiting van alle horecazaken tot tenminste 28 april. Dit betekent dat er tot die datum, en mogelijk nog langer, niet gebiljart kan worden. 

Gelet op de enorme impact en de grote onzekerheid over het onder controle krijgen van het coronavirus, maar ook de haalbaarheid van het hervatten van de competitie, heeft bondsbestuur besloten de biljartcompetitie 2019-2020 NIET meer te hervatten. 

Daarnaast zal het bandstoottoernooi voor onze 65-plussers, wat normaliter aansluitend aan de competitie plaatsvindt, eveneens dit jaar NIET plaatsvinden. 

 

Verder heeft het bondsbestuur het besluit genomen dat, als gevolg van het staken van de competitie, er voor het seizoen 2019-2020 GEEN kampioenen worden uitgeroepen. 

 Op dit moment is onze aller grootste zorg het onder controle krijgen van deze vreselijke ziekte. Hier moet alle energie en aandacht op gericht zijn. 

Vandaar ook onze besluiten, zodat wij samen met jullie ons kunnen richten op de toekomst, de nieuwe biljartcompetitie van 2020-2021. 

  

Tevens willen wij de horeca, en dan in het bijzonder de lokaalhouders die onze verenigingen een onderkomen bieden, heel veel sterkte wensen. Wij komen graag bij jullie terug zodra alles weer normaal is. 

 Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze moeilijk tijd. Ben voorzichtig en blijf gezond. 

  

Bondsbestuur MLBB 

 


Coronavirus

Beste Leden, 

   

Naar aanleiding van het advies van de overheid en autoriteiten zoals het RIVM, heeft het bondsbestuur op 13 maart het besluit genomen onze competitie tot en met zondag 29 maart stil te leggen. 

 Vanwege de omvang en de risico’s van het coronavirus, mede gelet op m.n. ook het groot aantal ouderen biljarters, achten ook wij het noodzakelijk om aan risicobeperking te doen en het biljarten in competitieverband tijdelijk te stoppen. 

 In de komende 2 weken zullen wij de situatie nauwlettend volgen en hierop verder reageren, mocht dit aan de orde zijn. 

 Wij zullen de verenigingen en leden via e-mail, website en social media op de hoogte houden over verdere beoordeling en maatregelen rondom het coronavirus in relatie tot onze competitie. 

Mochten er aanvullende vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd terecht bij het bondsbestuur. 

 

Namens het bestuur


 

Week 19

Avanti 1 speelde uit tegen De Siem 3 uit meyel en verloor met 6-0. 

 Avanti 2 speelde thuis tegen Joppe 2 uit meyel met 3-3 gelijk. 

Frans Kiggen speelde gelijk in 27 beurten maakte hij 60 caramboles met een serie van 11. Geert Huskens won zijn partij in 37 beurten een gemiddelde van 1,89 en een serie van 15. 

Avanti 3 speelde uit bij Ramona 3 en verloor met 7-1. Alleen Jo Giesberts wist een puntje te scoren hij maakte 55 caramboles in 39 beurten en een serie van 12. 

 Avanti 4 speelde thuis met 4-4 gelijk tegen KOT . 

Lei Sonnemans won zijn partij in 49 beurten en een gemiddelde van 0.82. Thei Stienen won zijn partij in 31 beurten met een gemiddelde van 1.61. 

Avanti 5 was vrij 


Week 18

Avanti 1 speelde thuis tegen DDD 1 uit Herten en verloor kansloos met 0-6. 

 Avanti 2 verloor uit van Egchel 2 met 4-2. 

Alleen Frans Kiggen won zijn partij in 39 beurten met een gemiddelde van 1,54 en een serie van 8. 

 Avanti 3 speelde thuis tegen De Prairie 2 en verloor met 2-6.Alleen  John Brentjens wist zijn partij te winnen in 26 beurten en een gemiddelde van 1.92 en een serie van 9. 

 Avanti 4 was vrij maar blijft koploper. 

 Avanti 5 speelde uit tegen De Graaf 2 en verloor met 6-2. 

Dit keer wist alleen Paul Slijpen te winnen in 56 beurten en een gemiddlede van 0.71 en een serie van 4. 

 Avanti 6 speelde thuis tegen OVS 1 en speelde met 4-4 gelijk..  

Piet van Kessel won zijn partij in 39 beurten en een gemiddelde van 0.85 en een serie van 6. 

Sjaak Hendrikx won zijn partij in 32 beurten met een mooi gemiddelde van 1.25 en een serie van 5. 

 

Het programma voor week 19 is als volgt: 

Maandag  9 maart: De Siem 3 - Avanti  1  

                                     ABC 4 - Avanti 6  

Dinsdag 10 maart : Avanti 4 - KOT 3   

                                    Avanti 5 is vrij 

Donderdag 12 maart: Avanti 2 - Joppe 2 

                                          Ramona 3 - Avanti 3 


Week 17a

Avanti 3 ging op bezoek bij Stevensweert 3 en verloor kansloos met 7-1. 

Jos van der Sanden wist zijn partij gelijk te spelen in 31 beurten met een gemiddelde van 2,58 en een serie van 9.

 

Het programma voor week 18. 

 

Maandag  2 maart      Avanti  1 – DDD 1 

Dinsdag 3 maart         Avanti 6 – OVS 1 

                                         Avanti 4 is vrij   

                                         De Graaf 2 - Avanti 5 

Donderdag  5 maart  Egchel 2 – Avanti 2 

                                         Avanti 3 – De Prairie 1 

 


Week 17

Avanti 1 speelde tegen Meijel 1  en verloor kansloos met 6-0. 

 

Avanti 2  verloor thuis van De Oude Smidse 1 met 2-4. 

Alleen Roy Buitenhuis won zijn partij in 35 beurten met een gemiddelde van 2.29 en een serie van 8. 

 

Avanti 3 ging op bezoek bij Odilia 2 en speelde met 4-4 gelijk, John Brentjens wist zijn partij te winnen in 28 beurten en een gemiddelde van 1.79 en een serie van 10. Bas Schaefer kwam tot winst in 26 beurten wat hem een gemiddelde opleverd van 1.92 hij maakte een serie van 9. 

 

Avanti 4 nam het op tegen Thorn 4 en speelde 4-4 gelijk. 

Har Pollaert won zijn partij in 60 beurten. Ad Pollaert won zijn partij in 35 beurten met een gemiddelde van 1.57. 

 

Avanti 5 speelde thuis tegen Libertin 8 en speelde eveneens 4-4 gelijk.  

John Ratelband won zijn partij in 42 beurten met een gemiddelde van 0.95. 

Peter-Paul Hodzelmans won zijn partij in 41 beurten met een gemiddelde van 1.10 

 

Avanti 6 speelde bij KOT 6 en speelde met 4-4 gelijk.  

Jo Brentjens  won zijn partij in 51 beurten en een gemiddelde van 0.53 

Wiel Schaefer won zijn partij in 44 beurten met een gemiddelde van 0.91 

 

Het programma voor week 17a. 

 

Woensdag 19-2-2020 Stevensweert 2 – Avanti 3 


Week 16

Avanti 1 speelde tegen Haaze-Hoof uit Ospel en verloor met 4-2. 

Alleen John van de Wal wist zijn partij te winnen en wel in 32 beurten met een gemiddelde van 2,34 en een serie van 12. 

 Avanti 2 was vrij. 

 Avanti 3 ging op bezoek in Swalmen en verloor met 6-2, alleen Bas Schaefer kwam tot winst. Hij maakte zijn 50 caramboles in 34 beurten met een serie van 7 en een moyenne van 1.39. 

Avanti 4 nam het op tegen Wessem 2 en speelde met 4-4 gelijk. 

Het was Har Pollaert die weer zijn partij won en wel in 35 beurten met een moyenne van 1.14 en een serie van 7. Ook Thei Stienen wist zijn partij te winnen, na lange tijd achter te hebben gestaan won hij uiteindelijk in 38 beurten en een moyenne van 1,32. 

Avanti 5 speelde 4-4 tegen De Siem uit meijel. Paul Slijpen won zijn partij in 47 beurten met een serie van 5 en een gemiddelde van 0,85. Invaller John Brentjens wist ook te winnen in 31 beurten met een mooie serie van 14 en een gemiddlede van 1,61

Avanti 6 speelde 4-4 thuis tegen ’t Paradies 5. 

Piet van Kessel won zijn partij in 38 beurten en een gemiddelde van 0,87.  

Sjaak Hendrikx won zijn partij in 27 beurten met een gemiddelde van 1,48 en een serie van 5. 

 

Het programma voor week 17. 

 

Maandag 10-2-2020 KOT 6 – Avanti 6 

Maandag 10-2-2020  Meijel 1 – Avanti 1 

Dinsdag 11-2-2020 Thorn 4 – Avanti 4 

Dinsdag 11-2-2020 Avanti 5 – Libertin 8 

Donderdag 13-2-2020 Avanti 2 – De Oude Smidse 1 

Donderdag 13-2-2020 Odilia 2 – Avanti 3 

 


Voor het laatst aangepast op: 10-02-2020

Week 15

Avanti 1 speelde deze week uit tegen 't Vlegelke uit nederweert en wonnen met 2-4. John won zijn partij in 29 beurten met een gemiddelde van 2,59 en een serie van 11. Joey won zijn partij in 19 beurten met een gemiddelde van 3,94 en een serie van 15.

Avanti 2 ging op bezoek bij Centraal Nederweert en verloor met 4-2, alleen Geert wist zijn partij te winnen en wel in 17 beurten met een hoge serie van 18.

Avanti 3 wist te winnen van Odilia 1 met 6-2.

Bas Schaefer won in 34 beurten met een gemiddelde van 1,47. Ook Jo Giesberts won zijn partij in 30 beurten met een gemiddelde van 1,83. Jos won zijn partij in 26 beurten met een gemiddelde van 3,08 en een serie van 12.

Avanti 4 won met 5-3 van DMB 3, Lei Sonnemans speelde gelijk, hij maakte zijn 40 caramboles in 37 beurten met een gemiddelde van 1,08. Har Pollaert won zijn partij met dezelfde cijfers. Ook Ad Pollaert won zijn partij en wel in 43 beurten met een serie van 11.

Avanti 5 speelde thuis tegen Swalmen 3 en wonnen met 6-2. John Ratelband won in 42 beurten met een gemiddlede van 0,95. Peter-Paul won in 25 beurten met een gemiddelde van 1,80 en een serie van 7. Jo Giesberts won zijn partij in 37 beurten en een gemiddelde van 1,49 en een serie van 7.

Avanti 6 verloor van Boekoel 7 met 2-6.

Alleen Jo Brentjens won zijn partij in 54 beurten met een gemiddelde van 0,50

 

Voor het laatst aangepast op: 09-02-2020

Week 14

Avanti speelde thuis tegen 't Jachthuis en won met 6-0.

John won zijn partij in 23 beurten met een serie van 11 en een gemiddelde van 3,26. Joey wist ook te winnen in 23 beurten en maakte een serie van 14. Joop won zijn partij in 22 beurten met een gemiddelde van 4,32 en een serie van 20.

Avanti 2 verloor van Biermanshuis met 2-4, alleen Roy Buitenhuis won in 21 beurten met een gemiddelde van 3,81 en een hoge serie van 32.

Avanti 3 speelde in Montfoort bij Biej de Vogel en verloor met 6-2.

Alleen John Brentjens wist zijn partij te winnen in 35 beurten met een moyenne van 1,43.

Avanti 4 speelde 4-4 tegen De Thooren.

Lei won zijn partij in 37 beurten met een gemiddelde van 1,08. Har Pollaert won zijn partij in 29 beurten wat hem een mooi gemiddelde opleverde van 1,38.

Avanti 5 speelde 4-4 tegen KOT, Paul Slijpen won zijn partij in 34 beurten met een gemiddelde van 1,18. Peter-Paul won zijn partij in 42 beurten met een gemiddelde van 1,07.

Avanti 6 speelde tegen Odilia en won met 6-2.

Jo Brentjens won in 42 beurten en een serie van 5. Heinz Lannott won in 52 beurten en Wiel Schaefer won in 49 beurten en een serie van 5.

Week 13

Avanti 1 was vrij 

Avanti 2 ging op bezoek in en tegen Egchel en wonnen met 0-6. 

Frans Kiggen won zijn partij in 32 beurten met een serie van 12, Geert Huskens won zijn partij in 32 beurten en een serie van 9 enRoy Buitenhuis won zijn partij in 40 beurten met een serie van 8. 

Avanti 3 werd de wedstrijd uitgesteld 

Avanti 4 speelde tegen Avanti 5 en won met 8-0 

In dit onderlingen treffen kon de uitslag ook compleet anders zijn want beide teams waren aan elkaar gewaagd. 

Lei Sonnemans won van Paul Slijpen in 37 beurten met een gemiddelde van 1,08. 

Har Pollaert won van John Ratelband in deze partij stond John lange tijd voor maar Har kwam terug en speelde in 37 beurten zijn caramboles bij elkaar. Thei Stienen speelde tegen Peter-Paul. Peter-Paul begon heel goed maar bleef steken bij 39 caramboles en Thei won in 35 beurten. 

Ad Pollaert speelde tegen Jo Giesberts en won in 32 beurten met een gemiddelde van 1,72 en een serie van 9. 

Avanti 6 verloor met 6-2 tegen KOT5, alleen Jo Brentjens won zijn patij in 30 beurten met een gemiddlede van 0,90 en een serie van 5 

 


In memoriam

Heden hoorden wij het droevige nieuws, dat de oprichter van Avanti Sjra Pollaert is overleden.

Sjra is in zijn laatste actieve jaar samen met zijn broers Har en Ad kampioen geworden.

Sjra bedankt voor het oprichten van BC Avanti waar vele leden plezier beleefde en nog beleven zullen.

Wij zullen je missen maar vergeten zullen we jou niet.


Wij wensen familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte toe namens heel BC avanti

Voor het laatst aangepast op: 24-01-2020

week 12

Avanti 1 speelde in en tegen stevensweert en verloor met 4-2. 

Alleen Joop van Rens wist zijn partij te winnen in 24 beurten en een gemiddelde van 3,96 met een serie van 13. 

Avanti 2 speelde thuis tegen Oude Smidse en won met 6-0. 

Frans Kiggen won zijn partij in 30 beurten met een gemiddelde van 2,0. Invaller John vd Wal won zijn partij eveneens in 30 beurten met een gemiddelde van 2,50 en een serie van 13. Roy Buitenhuis won ook in 30 beurten met een gemiddelde van 2,67 en een serie van 16. 

Avanti 3 speelde in en tegen Heel en speelde met 4-4 gelijk. 

John Brentjens won zijn partij in 34 beurten met een gemiddlede 1,47. Ook Jo Giesberts won zijn partij in 30 beurten wat hem een gemiddelde van 1,83 opleverde. 

Avanti 4 wist thuis te winnen van De Graaf 2 met 6-2. 

Har Pollaert won zijn partij in 32 beurten met een keurig gemiddelde van 1.25. 

Theo Stienen speelde een goede partij hij maakte 50 caramboles in 20 beurten met een serie van 16. Ook Ad Pollaert won zijn partij, in 30 beurten maakte hij 55 caramboles met een serie van 6. 

Avanti 5 won in en tegen Thorn met 2-6. 

Paul won zijn partij in 41 beurten met een gemiddelde van 0,97. Invaller Bas Schaeffer won zijn partij in 39 beurten met een gemiddelde van 1,28. 

Ook invaller Jo Giesberts won zijn partij in 30 beurten met een serie van 10 en een gemiddelde van 1,83. 

Avanti 6  speelde thuis tegen ABC uit Asenray en verloren met 3-5. 

Piet van Kessel speelde gelijk hij maakte 33 caramboles in 46 beurten. 

Sjaak Hendrikx wist voor de eerste keer tot winst te komen hij maakte 40 caramboles in 60 beurten met een serie van 8.

week 11a

Avanti 2 moest spelen in Meijel tegen Joppe 2 en wonnen met 2-4

John Brentjens speelde een goede partij en won in 31 beurten met een gemiddelde van 1,61 en een serie van 10.

Ook Roy Buitenhuis won zijn partij en wel in 27 beurten met een gemiddelde van 2,96 en een hoge serie van 22.

Voor het laatst aangepast op: 07-01-2020