Nieuws - Competitie

Maatregelen

Corona-protocol verantwoord biljarten MLBB 


Het bestuur van de MLBB heeft dit protocol “Corona-protocol verantwoord biljarten MLBB” opgesteld om de 

veiligheid en gezondheid van haar leden tijdens het biljarten zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol is 

ingesteld voor onbepaalde tijd. 

Dit protocol is opgesteld ten tijde van het maken van het competitieboekje. Als uitgangspunten voor dit protocol 

zijn de maatregelen van het RIVM/de overheid gehanteerd. 

Op het moment dat er van overheidswege veranderingen in de maatregelen worden doorgevoerd, wordt dit 

protocol conform die gewijzigde maatregelen aangepast. Het alsdan gewijzigde protocol treedt onmiddellijk na de 

publicatie via email in werking. 

Onderstaande maatregelen zijn van toepassing op alle door de MLBB georganiseerde wedstrijden en toernooien. 

Hierbij is tevens rekening gehouden met de regels zoals deze voor de horeca gelden. 

Het allerbelangrijkste is dat alle spelers met klachten die mogelijk gerelateerd zijn aan covid-19, NIET mogen 

deelnemen aan biljartwedstrijden. Hetzelfde geldt als er huisgenoten van spelers zijn met covid-19 gerelateerde 

klachten: NIET deelnemen aan biljartwedstrijden. 

Ook een speler die in quarantaine is mag NIET deelnemen aan biljartwedstrijden. Zijn er huisgenoten van een 

speler in quarantaine, dan mag die speler NIET deelnemen aan biljartwedstrijden. 

Maatregelen 

1. Moet je hoesten of niezen, ben je verkouden of heb je koorts; BLIJF THUIS!!!! 

2. Hou je, daar waar verplicht, aan de 1,5 m richtlijn en de regels zoals deze gelden voor de horeca. 

3. Géén handen schudden en blijf zoveel mogelijk zitten 

Ga pas naar het biljart als de tegenstander is gaan zitten. 

4. Speel met eigen materiaal; gebruik je toch andermans spullen, maak deze dan vóór en na gebruik goed 

schoon. 

5. Was je handen goed vóór aanvang van de partij en ook na afloop. 

6. Het biljartlaken en de banden moeten vóór iedere partij worden geborsteld of gestofzuigd. 

7. De houten omlijsting van het biljart, de ballen en eventuele hulpstukken (vork etc.) moeten vóór aanvang van 

iedere partij met een vochtige doek goed worden schoongemaakt. Desinfectie met alcohol is nog beter. Doe 

dit ook na de laatste partij. 

8. Een partij begint NIET meer met de trekstoot. De thuisspelende biljarter begint ALTIJD met de opstoot. 

9. De scheidsrechter blijft op gepaste afstand en houdt zich aan de 1,5 m. regel. Dit kan soms lastig zijn, vandaar 

dat wederzijds begrip voor deze situatie wordt gevraagd. Als de scheidsrechter in de situatie komt dat hij een 

gespeelde bal mogelijk verkeerd heeft beoordeeld vanwege de 1,5 m afstand en de carambole niet telt, c.q. 

juist wel telt, leg dan geen schuld bij de scheidsrechter, maar respecteer zijn beslissing. 

10. Blijf te allen tijden respectvol naar elkaar en houd je aan de regels. Alleen zo kunnen we samen verantwoord 

biljarten. 

Er kunnen geen rechten aan dit protocol worden ontleend. De MLBB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

de gevolgen van het al dan niet naleven van dit protocol, of voor gevolgen ondanks dit protocol. 

Bij melding of constatering van overtredingen tegen dit protocol heeft het bondsbestuur de bevoegdheid 

sanctionerend op te treden tegen verenigingen, teams, of individuele spelers. 

BLIJF GEZOND, DENK OOK AAN EEN ANDER, HOUD JE AAN DIT PROTOCOL

20 augustus 2020 

Onderlinge competitie

Onderlingse competitie 

23-8-2020

De onderlingse gaat weer van start . 

Er hebben zich 18 leden aangemeld om mee te doen, helaas is er nog 1 afgevallen.

dat is weer een mooie opkomst. 

We spelen dit jaar in 3 poules mede door coronamaatregels

Poule A speelt  op Woensdag. 

Poule B speelt op Donderdag.

Poule C speelt op Vrijdag

Poule indeling is alsvolgt:

Poule A: John Ratleband, Frans Kiggen, Ad Pollaert, Thei Stienen, Lei Sonnemans, Har Pollaert.

Poule B: Sjaak Hendrikx, Peter-Paul Hodzelmans, Roy Buitenhuis, John Brentjens, Jos van der Sanden, Jo Giesberts.

Poule C: Wiel Schaeffer, Paul Slijpen, Geert Huskens, Mark Mackenschins, Heinz Lannott.

De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de kwartfinales.

Alle wedstrijden beginnen om 19.30 uur

Iedereen heel veel succes, en veel biljart plezier.


Coronavirus

Beste leden

CORONAVIRUS – COMPETITIE TEN EINDE 

Op 31 maart heeft de overheid duidelijk gegeven over de verdere aanpak van de corona-pandemie. Een van de maatregelen is een verdere verlenging van de sluiting van alle horecazaken tot tenminste 28 april. Dit betekent dat er tot die datum, en mogelijk nog langer, niet gebiljart kan worden. 

Gelet op de enorme impact en de grote onzekerheid over het onder controle krijgen van het coronavirus, maar ook de haalbaarheid van het hervatten van de competitie, heeft bondsbestuur besloten de biljartcompetitie 2019-2020 NIET meer te hervatten. 

Daarnaast zal het bandstoottoernooi voor onze 65-plussers, wat normaliter aansluitend aan de competitie plaatsvindt, eveneens dit jaar NIET plaatsvinden. 

 

Verder heeft het bondsbestuur het besluit genomen dat, als gevolg van het staken van de competitie, er voor het seizoen 2019-2020 GEEN kampioenen worden uitgeroepen. 

 Op dit moment is onze aller grootste zorg het onder controle krijgen van deze vreselijke ziekte. Hier moet alle energie en aandacht op gericht zijn. 

Vandaar ook onze besluiten, zodat wij samen met jullie ons kunnen richten op de toekomst, de nieuwe biljartcompetitie van 2020-2021. 

  

Tevens willen wij de horeca, en dan in het bijzonder de lokaalhouders die onze verenigingen een onderkomen bieden, heel veel sterkte wensen. Wij komen graag bij jullie terug zodra alles weer normaal is. 

 Wij wensen iedereen heel veel sterkte in deze moeilijk tijd. Ben voorzichtig en blijf gezond. 

  

Bondsbestuur MLBB 

 


Week 19

Avanti 1 speelde uit tegen De Siem 3 uit meyel en verloor met 6-0. 

 Avanti 2 speelde thuis tegen Joppe 2 uit meyel met 3-3 gelijk. 

Frans Kiggen speelde gelijk in 27 beurten maakte hij 60 caramboles met een serie van 11. Geert Huskens won zijn partij in 37 beurten een gemiddelde van 1,89 en een serie van 15. 

Avanti 3 speelde uit bij Ramona 3 en verloor met 7-1. Alleen Jo Giesberts wist een puntje te scoren hij maakte 55 caramboles in 39 beurten en een serie van 12. 

 Avanti 4 speelde thuis met 4-4 gelijk tegen KOT . 

Lei Sonnemans won zijn partij in 49 beurten en een gemiddelde van 0.82. Thei Stienen won zijn partij in 31 beurten met een gemiddelde van 1.61. 

Avanti 5 was vrij 


Week 18

Avanti 1 speelde thuis tegen DDD 1 uit Herten en verloor kansloos met 0-6. 

 Avanti 2 verloor uit van Egchel 2 met 4-2. 

Alleen Frans Kiggen won zijn partij in 39 beurten met een gemiddelde van 1,54 en een serie van 8. 

 Avanti 3 speelde thuis tegen De Prairie 2 en verloor met 2-6.Alleen  John Brentjens wist zijn partij te winnen in 26 beurten en een gemiddelde van 1.92 en een serie van 9. 

 Avanti 4 was vrij maar blijft koploper. 

 Avanti 5 speelde uit tegen De Graaf 2 en verloor met 6-2. 

Dit keer wist alleen Paul Slijpen te winnen in 56 beurten en een gemiddlede van 0.71 en een serie van 4. 

 Avanti 6 speelde thuis tegen OVS 1 en speelde met 4-4 gelijk..  

Piet van Kessel won zijn partij in 39 beurten en een gemiddelde van 0.85 en een serie van 6. 

Sjaak Hendrikx won zijn partij in 32 beurten met een mooi gemiddelde van 1.25 en een serie van 5. 

 

Het programma voor week 19 is als volgt: 

Maandag  9 maart: De Siem 3 - Avanti  1  

                                     ABC 4 - Avanti 6  

Dinsdag 10 maart : Avanti 4 - KOT 3   

                                    Avanti 5 is vrij 

Donderdag 12 maart: Avanti 2 - Joppe 2 

                                          Ramona 3 - Avanti 3 


Week 17a

Avanti 3 ging op bezoek bij Stevensweert 3 en verloor kansloos met 7-1. 

Jos van der Sanden wist zijn partij gelijk te spelen in 31 beurten met een gemiddelde van 2,58 en een serie van 9.

 

Het programma voor week 18. 

 

Maandag  2 maart      Avanti  1 – DDD 1 

Dinsdag 3 maart         Avanti 6 – OVS 1 

                                         Avanti 4 is vrij   

                                         De Graaf 2 - Avanti 5 

Donderdag  5 maart  Egchel 2 – Avanti 2 

                                         Avanti 3 – De Prairie 1 

 


Week 17

Avanti 1 speelde tegen Meijel 1  en verloor kansloos met 6-0. 

 

Avanti 2  verloor thuis van De Oude Smidse 1 met 2-4. 

Alleen Roy Buitenhuis won zijn partij in 35 beurten met een gemiddelde van 2.29 en een serie van 8. 

 

Avanti 3 ging op bezoek bij Odilia 2 en speelde met 4-4 gelijk, John Brentjens wist zijn partij te winnen in 28 beurten en een gemiddelde van 1.79 en een serie van 10. Bas Schaefer kwam tot winst in 26 beurten wat hem een gemiddelde opleverd van 1.92 hij maakte een serie van 9. 

 

Avanti 4 nam het op tegen Thorn 4 en speelde 4-4 gelijk. 

Har Pollaert won zijn partij in 60 beurten. Ad Pollaert won zijn partij in 35 beurten met een gemiddelde van 1.57. 

 

Avanti 5 speelde thuis tegen Libertin 8 en speelde eveneens 4-4 gelijk.  

John Ratelband won zijn partij in 42 beurten met een gemiddelde van 0.95. 

Peter-Paul Hodzelmans won zijn partij in 41 beurten met een gemiddelde van 1.10 

 

Avanti 6 speelde bij KOT 6 en speelde met 4-4 gelijk.  

Jo Brentjens  won zijn partij in 51 beurten en een gemiddelde van 0.53 

Wiel Schaefer won zijn partij in 44 beurten met een gemiddelde van 0.91 

 

Het programma voor week 17a. 

 

Woensdag 19-2-2020 Stevensweert 2 – Avanti 3 


Week 16

Avanti 1 speelde tegen Haaze-Hoof uit Ospel en verloor met 4-2. 

Alleen John van de Wal wist zijn partij te winnen en wel in 32 beurten met een gemiddelde van 2,34 en een serie van 12. 

 Avanti 2 was vrij. 

 Avanti 3 ging op bezoek in Swalmen en verloor met 6-2, alleen Bas Schaefer kwam tot winst. Hij maakte zijn 50 caramboles in 34 beurten met een serie van 7 en een moyenne van 1.39. 

Avanti 4 nam het op tegen Wessem 2 en speelde met 4-4 gelijk. 

Het was Har Pollaert die weer zijn partij won en wel in 35 beurten met een moyenne van 1.14 en een serie van 7. Ook Thei Stienen wist zijn partij te winnen, na lange tijd achter te hebben gestaan won hij uiteindelijk in 38 beurten en een moyenne van 1,32. 

Avanti 5 speelde 4-4 tegen De Siem uit meijel. Paul Slijpen won zijn partij in 47 beurten met een serie van 5 en een gemiddelde van 0,85. Invaller John Brentjens wist ook te winnen in 31 beurten met een mooie serie van 14 en een gemiddlede van 1,61

Avanti 6 speelde 4-4 thuis tegen ’t Paradies 5. 

Piet van Kessel won zijn partij in 38 beurten en een gemiddelde van 0,87.  

Sjaak Hendrikx won zijn partij in 27 beurten met een gemiddelde van 1,48 en een serie van 5. 

 

Het programma voor week 17. 

 

Maandag 10-2-2020 KOT 6 – Avanti 6 

Maandag 10-2-2020  Meijel 1 – Avanti 1 

Dinsdag 11-2-2020 Thorn 4 – Avanti 4 

Dinsdag 11-2-2020 Avanti 5 – Libertin 8 

Donderdag 13-2-2020 Avanti 2 – De Oude Smidse 1 

Donderdag 13-2-2020 Odilia 2 – Avanti 3 

 


Voor het laatst aangepast op: 10-02-2020

Week 15

Avanti 1 speelde deze week uit tegen 't Vlegelke uit nederweert en wonnen met 2-4. John won zijn partij in 29 beurten met een gemiddelde van 2,59 en een serie van 11. Joey won zijn partij in 19 beurten met een gemiddelde van 3,94 en een serie van 15.

Avanti 2 ging op bezoek bij Centraal Nederweert en verloor met 4-2, alleen Geert wist zijn partij te winnen en wel in 17 beurten met een hoge serie van 18.

Avanti 3 wist te winnen van Odilia 1 met 6-2.

Bas Schaefer won in 34 beurten met een gemiddelde van 1,47. Ook Jo Giesberts won zijn partij in 30 beurten met een gemiddelde van 1,83. Jos won zijn partij in 26 beurten met een gemiddelde van 3,08 en een serie van 12.

Avanti 4 won met 5-3 van DMB 3, Lei Sonnemans speelde gelijk, hij maakte zijn 40 caramboles in 37 beurten met een gemiddelde van 1,08. Har Pollaert won zijn partij met dezelfde cijfers. Ook Ad Pollaert won zijn partij en wel in 43 beurten met een serie van 11.

Avanti 5 speelde thuis tegen Swalmen 3 en wonnen met 6-2. John Ratelband won in 42 beurten met een gemiddlede van 0,95. Peter-Paul won in 25 beurten met een gemiddelde van 1,80 en een serie van 7. Jo Giesberts won zijn partij in 37 beurten en een gemiddelde van 1,49 en een serie van 7.

Avanti 6 verloor van Boekoel 7 met 2-6.

Alleen Jo Brentjens won zijn partij in 54 beurten met een gemiddelde van 0,50

 

Voor het laatst aangepast op: 09-02-2020

Week 14

Avanti speelde thuis tegen 't Jachthuis en won met 6-0.

John won zijn partij in 23 beurten met een serie van 11 en een gemiddelde van 3,26. Joey wist ook te winnen in 23 beurten en maakte een serie van 14. Joop won zijn partij in 22 beurten met een gemiddelde van 4,32 en een serie van 20.

Avanti 2 verloor van Biermanshuis met 2-4, alleen Roy Buitenhuis won in 21 beurten met een gemiddelde van 3,81 en een hoge serie van 32.

Avanti 3 speelde in Montfoort bij Biej de Vogel en verloor met 6-2.

Alleen John Brentjens wist zijn partij te winnen in 35 beurten met een moyenne van 1,43.

Avanti 4 speelde 4-4 tegen De Thooren.

Lei won zijn partij in 37 beurten met een gemiddelde van 1,08. Har Pollaert won zijn partij in 29 beurten wat hem een mooi gemiddelde opleverde van 1,38.

Avanti 5 speelde 4-4 tegen KOT, Paul Slijpen won zijn partij in 34 beurten met een gemiddelde van 1,18. Peter-Paul won zijn partij in 42 beurten met een gemiddelde van 1,07.

Avanti 6 speelde tegen Odilia en won met 6-2.

Jo Brentjens won in 42 beurten en een serie van 5. Heinz Lannott won in 52 beurten en Wiel Schaefer won in 49 beurten en een serie van 5.

Week 13

Avanti 1 was vrij 

Avanti 2 ging op bezoek in en tegen Egchel en wonnen met 0-6. 

Frans Kiggen won zijn partij in 32 beurten met een serie van 12, Geert Huskens won zijn partij in 32 beurten en een serie van 9 enRoy Buitenhuis won zijn partij in 40 beurten met een serie van 8. 

Avanti 3 werd de wedstrijd uitgesteld 

Avanti 4 speelde tegen Avanti 5 en won met 8-0 

In dit onderlingen treffen kon de uitslag ook compleet anders zijn want beide teams waren aan elkaar gewaagd. 

Lei Sonnemans won van Paul Slijpen in 37 beurten met een gemiddelde van 1,08. 

Har Pollaert won van John Ratelband in deze partij stond John lange tijd voor maar Har kwam terug en speelde in 37 beurten zijn caramboles bij elkaar. Thei Stienen speelde tegen Peter-Paul. Peter-Paul begon heel goed maar bleef steken bij 39 caramboles en Thei won in 35 beurten. 

Ad Pollaert speelde tegen Jo Giesberts en won in 32 beurten met een gemiddelde van 1,72 en een serie van 9. 

Avanti 6 verloor met 6-2 tegen KOT5, alleen Jo Brentjens won zijn patij in 30 beurten met een gemiddlede van 0,90 en een serie van 5 

 


week 12

Avanti 1 speelde in en tegen stevensweert en verloor met 4-2. 

Alleen Joop van Rens wist zijn partij te winnen in 24 beurten en een gemiddelde van 3,96 met een serie van 13. 

Avanti 2 speelde thuis tegen Oude Smidse en won met 6-0. 

Frans Kiggen won zijn partij in 30 beurten met een gemiddelde van 2,0. Invaller John vd Wal won zijn partij eveneens in 30 beurten met een gemiddelde van 2,50 en een serie van 13. Roy Buitenhuis won ook in 30 beurten met een gemiddelde van 2,67 en een serie van 16. 

Avanti 3 speelde in en tegen Heel en speelde met 4-4 gelijk. 

John Brentjens won zijn partij in 34 beurten met een gemiddlede 1,47. Ook Jo Giesberts won zijn partij in 30 beurten wat hem een gemiddelde van 1,83 opleverde. 

Avanti 4 wist thuis te winnen van De Graaf 2 met 6-2. 

Har Pollaert won zijn partij in 32 beurten met een keurig gemiddelde van 1.25. 

Theo Stienen speelde een goede partij hij maakte 50 caramboles in 20 beurten met een serie van 16. Ook Ad Pollaert won zijn partij, in 30 beurten maakte hij 55 caramboles met een serie van 6. 

Avanti 5 won in en tegen Thorn met 2-6. 

Paul won zijn partij in 41 beurten met een gemiddelde van 0,97. Invaller Bas Schaeffer won zijn partij in 39 beurten met een gemiddelde van 1,28. 

Ook invaller Jo Giesberts won zijn partij in 30 beurten met een serie van 10 en een gemiddelde van 1,83. 

Avanti 6  speelde thuis tegen ABC uit Asenray en verloren met 3-5. 

Piet van Kessel speelde gelijk hij maakte 33 caramboles in 46 beurten. 

Sjaak Hendrikx wist voor de eerste keer tot winst te komen hij maakte 40 caramboles in 60 beurten met een serie van 8.

week 11a

Avanti 2 moest spelen in Meijel tegen Joppe 2 en wonnen met 2-4

John Brentjens speelde een goede partij en won in 31 beurten met een gemiddelde van 1,61 en een serie van 10.

Ook Roy Buitenhuis won zijn partij en wel in 27 beurten met een gemiddelde van 2,96 en een hoge serie van 22.

Voor het laatst aangepast op: 07-01-2020

Week 11a

Avanti 5 speelde de inhaalwedstrijd tegen De Thooren en verloor met 6-2.

Alleen Peter-Paul wist zijn partij te winnen in 43 beurten met een gemiddelde van 1,05 en een serie van 7.

Door dit resultaat is Avanti 4 de koploper met 1 punt voorsprong op De Thooren en 4 punten voorsprong op Avanti 5.


Het programma van de volgende wedstrijden is alsvolgt:


Donderdag 2 januari:            Joppe 2 - Avanti 2

Maandag 6 januari:                Avanti 6 - ABC 4

                                                    Stevensweert 2 - Avanti 1

Dinsdag  7 januari:                 Avanti 4 - De Graaf 2

                                                    Thorn 4 - Avanti 5

Donderdag 9 januari:            Avanti 2 - De Oude Smidse 2 

                                                    Heel 1 - Avanti 3Week 11

Avanti 1 moest aantreden tegen KOT 1 en wonnen  met 4-2.

Joey Stienen speelde een goede partij en won in 24 beurten wat een moyenne oplevert van 3,12 en een serie van 14. Joop van Rens won zijn partij in 27 beurten met een moyenne van 3,52 en een serie van 20.

 Avanti 2 speelde tegen DMB 1 en verloren met 4-2.

Frans Kiggen speelde gelijk en maakte zijn 60 caramboles in 30 beurten met een serie van 9.

Geert Huskens speelde eveneens gelijk hij maakte 70 caramboles in 32 beurten met een gemiddelde van 2,19.

 Avanti 3 speelde tegen ONA 1 en verloren met 2-6.

Alleen Jos van der Sanden wist zijn partij te winnen.

 Avanti 4 speelde tegen De Siem 5 en wonnen met 6-2.

Har Pollaert won in 38 beurten met een moyenne van 1,05. Thei Stienen won zijn partij in 30 beurten met een keurig gemiddelde van 1,67.

Ad Pollaert speelde ook een goede partij en won in 20 beurten met een gemiddelde van 2,75 en een serie van 8

 Avanti 5 speelde tegen DMB 3 en wonnen met 6-2.

Paul Slijpen speelde een goede partij, hij maakte zijn 40 caramboles in 35 beurten met een serie van 7. John Ratelband won zijn partij in 43 beurten met een gemiddelde van 0,93. Jo Giesberts won zijn partij in 38 beurten met een gemiddelde van 1,45 en een serie van 7.

 Avanti 6 speelde tegen KOT 6 en speelde 4-4.

Jo Brentjens won in 43 beurten met een gemiddelde van 0,63.

Heinz Lannott won zijn partij in 45 beurten met een serie van 4 en een gemiddelde van 0.64.

Week 10

Avanti 1 moest aantreden in en  tegen Swalmen en verloren met 4-2.

John van de Wal won zijn partij in 32 beurten met een gemiddelde van 2,34 en een hoge serie van 11.

Avanti 2 speelde tegen DDD 2 uit Herten en wonnen met 4-2.

Geert Huskens speelde een uitstekende partij, hij maakte 70 caramboles in 18 beurten met een moyenne van 3,89 en een serie van 18.

Roy Buitenhuis won ook, hij maakte 80 caramboles in 25 beurten met een gemiddelde van 3,20.

Avanti 3 speelde tegen Mijnheerkens 2 en waren gemotiveerd om eindelijk een overwinning te pakken na 4 dikke nederlagen op een rij.

John Brentjens speelde gelijk hij maakte zijn 50 caramboles in 39 beurten met een gemiddelde van 1,28.

Bas Schaefer won zijn partij in 46 beurten met een gemiddelde van 1,09.

Jos van der Sanden won zijn partij in 32 beurten met een gemiddelde van 2,5.

Avanti 4 speelde tegen Swalmen 3, Lei Sonnemans won in 46 beurten met een gemiddelde van 0,87. Har Pollaert won zijn partij in 39 beurten met een moyenne van 1,03. Thei Stienen speelde een goede partij in 27 beurten maakte hij 50 caramboles met een moyenne van 1,85 en een serie van 13.

Avanti 5 wedstrijd uitgesteld.

Avanti 6 speelde tegen OVS 1 en speelde 4-4.

Heinz Lannott won zijn partij in 42 beurten met een serie van 4 en een gemiddelde van 0.69. Piet van Kessel won zijn partij in 32 beurten met een moyenne van 1,03.

Week 9

Avanti 1 moest aantreden tegen De Siem 2 en wonnen met 4-2.

John van de Wal won zijn partij in 26 beurten met een gemiddelde van 2,88 en een hoge serie van 18. Joop van Rens won zijn partij in 33 beurten met een moyenne van 2,88.

Avanti 2 speelde niet, wedstrijd is uitgesteld

Avanti 3 verloor opnieuw ruim ditmaal van Ramona 3 met 1-7, alleen John Brentjens wist zijn partij tot een goed einde te brengen hij maakte 50 caramboles in 32 beurten met een moyenne van 1,56.

Avanti 4 ging op bezoek bij KOT 3, Lei Sonnemans won in 38 beurten met een gemiddelde van 1,05. Har Pollaert won zijn partij in 44 beurten met een moyenne van 0,91en een serie van 8. Thei Stienen won ook zijn partij in 52 beurten met een moyenne van 0,96.

Avanti 5 was vrij.

Avanti 6 speelde tegen Boekoel 7 en haalde geen punten.

Week 8

Avanti 1 moest aantreden tegen DDD1 in Herten en wonnen met 4-2. John van de Wal speelde uitstekend, hij maakte 75 caramboles in 12 beurten met een hoge serie van 19 en een moyenne van 6,25. Joop van Rens won zijn partij in 21 beurten met een moyenne van 4,19.

Avanti 2 speelde thuis tegen koploper Egchel 2 en wonnen met 4-2, Frans Kiggen won in 27 beurten met een gemiddelde van 2,22 en een serie van 14. Geert Huskens won zijn partij in 23 beurten met een gemiddelde van 3,04 en een serie van 11.

Avanti 3 wist voor de 3e maal op rij niet tot score te komen ditmaal werd verloren van De Prairie 1. Volgende week meer succes.

Avanti 4 was vrij.

Avanti 5 speelde thuis tegen De Graaf 2 en verloor met 2-6. Alleen Peter-Paul wist zijn partij in winst om te zetten in 29 beurten met een gemiddelde van 1,55 en een serie van 9.

Avanti 6 speelde tegen ’t Paradies met 4-4 gelijk.

Volgende week is het programma alsvolgt:
Maandag:     Boekoel 7 - Avanti 6
                        Avanti 1 – De Siem 2
Dinsdag:       KOT 3 - Avanti 4
                        Avanti 5 is vrij
Donderdag: Joppe 2 - Avanti 2
                        Avanti 3 – Ramona 3

Voor het laatst aangepast op: 20-12-2019

Week 7

Avanti 1 moest aantreden tegen Meyel 1 en wonnen met 4-2. John van de Wal speelde uitstekend, hij maakte 75 caramboles in 15 beurten met een hoge serie van 24. Joop van Rens won ook zijn partij.

Avanti 2 speelde bij de Oude Smidse en verloor met 4-2, alleen Roy Buitenhuis wist zijn partij te winnen in 31 beurten maakte hij 80 caramboles.

Avanti 3 wist opnieuw niet tot score te komen ditmaal werd verloren van Odilia 2.

Avanti 4 verloor thuis van Thorn 4 met 2-6 alleen Lei Sonnemans wist zijn partij te winnen en wel met 40 caramboles in 41 beurten.

Avanti 5 speelde in Wessem tegen Libertin 8, ze blijven wekelijks hun puntjes pakken. Ditmaal wist John Ratelband zijn partij te winnen in 44 beurten maakte hij zijn 40 caramboles. Ook Mark wist weer zijn partij te winnen hij maakte zijn 45 caramboles in 35 beurten wat hem een gemiddelde oplevert van 1,29.

Avanti 6 speelde tegen Odilia 4 en speelde 4-4. Piet van Kessel won zijn partij in 44 beurten met een gemiddelde van 0,75. Wiel Schaefer wist zijn partij in 34 beurten te winnen met een gemiddelde van 1,17 en een serie van 7.

Volgende week is het programma alsvolgt:
Maandag:     DDD 1 - Avanti 1
Dinsdag:       ‘t Paradies 5 - Avanti 6
                        Avanti 4 is vrij
                        Avanti 5 – De Graaf 2
Donderdag: Avanti 2 – Egchel 2
                        De Prairie 1 - Avanti 3 

Week 6

Avanti 1 hervatte de competitie met een 5-1 overwinning bij Haaze Hoof uit Ospel. John van de Wal speelde gelijk in 31 beurten met een gemiddelde van 2,42. Joey Stienen won zijn partij in28 beurten met een mooi moyenne van 2,67 en een serie van 21. Joop van Rens liet zien waarom hij de kopman is, hij speelde een prima partij in 17 beurten maakte hij 95 caramboles dat goed is voor een gemiddelde van 5,58. 

Avanti 2 was vrij.
Avanti 3 scoorde geen punten.

Avanti 4 speelde tegen Wessem 2 en won met 2-6. Har pollart won zijn partij met een gemiddelde van 0,89. Thei Stienen won zijn partij in 29 beurten en een moyenne van 1,79. Ad Pollaert won zijn partij met een gemiddelde van 1,45. Avanti 5 speelde tegen De Siem 5 en won ook met 6-2. Paul Slijpen won zijn partij met 40 caramboles in 52 beurten. Wiel Schaefer won met een gemiddelde van 1,00. Peter-Paul won in 43 beurten met een moyenne van 1,05.

Avanti 6 speelde tegen KOT 5 en verloor met 2-6. Alleen Jo Brentjens wist te winnen in 37 beurten met een moyenne van 0,73.

Volgende week is het programma alsvolgt:
Maandag:      Avanti 1 – Meyel 1
Dinsdag:        Odilia 4 – Avanti 6
                         Avanti 4 – Thorn 4
                         Libertin 8 – Avanti 5
Donderdag: Oude Smidse 2 - Avanti 2
                        Avanti 3 – Odilia 2

Voor het laatst aangepast op: 20-12-2019

Week 5a

Avanti 3 kwam in actie in de inhaalweek, zij speelde thuis tegen Stevensweert. Jo Giesberts wist zijn partij te winnen in 26 beurten en een gemiddelde van 2,11. Ook Jos van der Sanden wist zijn partij te winnen en wel in 23 beurten met een gemiddelde van 3,48 en een hoge serie van 19. 

Week 5

Avanti 1 verloor met 4-2 tegen ’t Vlegelke uit Nederweert. Alleen Joop van Rens wist ditmaal te winnen in 33 beurten en een gemiddelde van 2.87 en een hoge serie van 18 caramboles.

Avanti 2 speelde thuis tegen Centraal Nederweert, en verloren met 2-4. Alleen Geert Huskens wist zijn partij te winnen.

Avanti 3 speelde tegen Odilia 1 en speelde met 4-4 gelijk. John Brentjens won zijn partij in 26 beurten met een gemiddelde van 1,92 en een hoge serie van 12. Jo Giesberts won zijn partij nipt nadat hij terug kwam van een grote achterstand. Hij maakte zijn 55 caramboles in 29 beurten en een moyenne van 1,90.

Avanti 4 speelde tegen DMB 3 uit Herten, Lei Sonnemans won zijn partij in 36 beurten en een moyenne van 1,11. Ook Har Pollaert wist zijn partij te winnen in 47 beurten en een moyenne van 0.85. Ad Pollaert wist zijn partij te winnen in 40 beurten en een moyenne van 1.37.

Avanti 5 ging op bezoek bij Swalmen 3, en wisten opnieuw te winnen ditmaal met 2-6. Paul Slijpen won zijn partij met een gemiddelde van 0.77 Mark Mackenschins won met een gemiddelde van 1.14 en ook John Ratelband won zijn partij met een gemiddelde van 0.98. Zodoende blijven ze bovenaan staan.

Avanti 6 ging op bezoek bij ABC 4 uit Asenray en speelde met 4-4 gelijk. Jo Brentjens won en maakte 27 caramboles in 38 beurten en een moyenne van 0.71 ook Jan Maessen wist zijn partij te winnen in 26 beurten maakte hij zijn 33 caramboles wat een mooi moyenne van 1,27 opleverd.

Op vrijdag 1 november gaat het verder met de kwart-finales van de Leeuwercup, de competitie word hervat op Maandag 10 november.

Week 4

In speelweek 4 speelde Avanti 1 tegen het Jachthuis in Beegden. John van de Wal won zijn partij in 26 beurten en een gemiddelde van 2,88 en een hoge serie van 13. Joey Stienen wist ook te winnen in 23 beurten wat hem op een gemiddelde van 3,26 bracht met eveneens een hoogste serie van 13.

Avanti 2 moest aantreden tegen Biermanshuis 2, ze wisten te winnen met 4-2. Frans Kiggen en Roy Buitenhuis wonnen hun partij.

Avanti 3 speelde thuis tegen Biej de Vogel 2 uit Montfort.
John Brentjens won zijn partij in 30 beurten met een gemiddelde van 1,67, ook Bas Schaefer wist te winnen in 26 beurten met een moyenne van 1,92. Jos van der Sanden wist de winst te behalen in 28 beurten met een moyenne van 2,86.

Avanti 4 speelde tegen De Thooren 1, Lei sonnemans wist zijn partij te winnen in 32 beurten wat hem tot een mooi moyenne bracht van 1,25. Thei Stienen wist zijn partij te winnen in 31 beurten en een moyenne van 1,61. Ook Ad Pollaert wist zijn partij in winst om te zetten in 28 beurten en een gemiddelde van 1.96 met een hoge serie van 11.

Avanti 5 speelde 4-4 gelijk tegen KOT 3 maar blijft bovenaan staan. Paul Slijpen won in 37 beurten met een gemiddelde van 1,08. Peter-Paul won zijn partij in 33 beurten en een gemiddelde van 1,36.

Avanti 6 verloor met 2-6 van OVS1.
Alleen Piet van Kessel won zijn partij in 43 beurten en een moyenne van 0,77.

Voor het laatst aangepast op: 20-12-2019

Week 3

Avanti 1 vrij.

Avanti 2 moest aantreden tegen Egchel 1, het werd opnieuw een nederlaag.
Alleen Geert Huskens wist zijn partij te winnen.

Avanti 3 is de wedstrijd uitgesteld naar 6 november.

Avanti 4 en 5 speelde tegen elkaar, Lei Sonnemans wist zijn partij te winnen voor Avanti 4 in 44 beurten met een hoogste serie van 7 en een moyenne van 0.91. De overige partijen werden gewonnen door Avanti 5.
Mark Mackenschins won in 17 beurten met een moyenne van 2,35 en een hoge serie van 9. John Ratelband won in 47 beurten met een moyenne van 0.85 en Peter-Paul Hodzelmans maakte zijn 45 caramboles in 21 beurten wat hem tot een moyenne van 2,14 bracht en een hoge serie van 8.

Avanti 6 speelde tegen KOT 6 en wist opnieuw te winnen.
Jo Brentjens won in 57 beurten met gemiddeld 0.47 , Jan Maessen won in 38 beurten hoogste serie 5 en een gemiddelde van 0.87 en Wiel Schaefer won in 45 beurten met een gemiddelde van 0.89.

Week 2

In de tweede week speelde Avanti 1 tegen Stevensweert 2, opnieuw wist alleen Joey Stienen zijn partij te winnen met een moyenne van 2,42 en een hogste serie van 16.
Avanti 2 moest spelen tegen de Oude Smidse 2 ze werden op alle fronten afgetroefd en gingen dan ook met een 6-0 nederlaag naar huis. Avanti 3 speelde thuis tegen Heel 1.
John Brentjens won zijn partij in 27 beurten met een moyenne van 1,85. Ook Bas schaefer won zijn partij met een heel mooi moyenne van 2,63 en een mooie serie van 11. Uiteindelijk werd het 4-4.
Avanti 4 wist 4-4 te spelen bij de Graaf 2, Har Pollaert wist zijn partij te winnen in 36 beurten en een gemiddelde van 1,11. Thei Stienen won zijn partij met een moyenne van 1,28.
Avanti 5 speelde in Thorn met 4-4 gelijk, Paul Slijpen wist zijn partij te winnen in 45 beurten met een moyenne van 0.89 en Peter-Paul Hodzelmans wist zijn 45 caramboles te maken in 41 beurten een gemiddelde van 1,10.
Avanti 6 verloor de 2e wedstrijd met 2-6 alleen Wiel Schaefer wist zijn partij te winnen in 36 beurten met een moyenne van 1,11.

De competitie is weer begonnen

Voor Avanti 1 begon de competitie met een uitwedstrijd tegen Montfort 2. Alleen Joey Stienen wist zijn partij te winnen met een mooi moyenne van 3,26 en een hoogste serie van 13.
Avanti 2 begon hun eerste wedstrijd tegen Veldpoort 1, alleen Geert Huskens wist zijn wedstrijd te winnen in 23 beurten met een mooi moyenne van 3,04 en een hoogste serie van 15.
Avanti 3 begon met een 6-2 nederlaag in en tegen Roggel. Alleen John Brentjens wist zijn partij te winnen in 32 beurten met een moyenne van 1,56 en een hoogste serie van 11.
Avanti 4 speelde hun eerste wedstrijd tegen Libertin 8.
Nieuwkomer Lei Sonnemans wist zijn partij niet te winnen maar ondanks dat, wist het team wel te winnen met 6-2. Har pollaert met een moyenne van 1,48. Thei Stienen met een gemiddelde van 1,22 en Ad pollaert met een gemiddelde van 1,96.
Avanti 5 spelende in dezelfde klasse als Avanti 4, wist in Wessem te winnen met 6-2.
Nieuwkomer Paul Slijpen wist zijn partij te winnen met een moyenne van 0,74. Mark Mackenschins won met een moyenne van 1,03 en invaller Jo Giesberts won zijn partij met een gemiddelde van 1,38.
Avanti 6 begon de competitie thuis tegen Boekoel 7. Jan Maessen wist te winnen in 61 beurten, Piet van Kessel won in 38 beurten en Wiel Schaefer speelde gelijk in 38 beurten met een gemiddelde van 1.05.