Nieuws - Mededeling

Coronavirus

De overheid heeft op dinsdag 12 januari de bestaande corona lock down met 3 weken verlengd. Dit betekent dat de huidige maatregelen vooralsnog tot 9 februari, maar mogelijk nog langer, van kracht blijven.

Het bondsbestuur heeft onderzocht wat deze situatie voor de bondscompetitie 2020/2021 betekent. Een van de opties, was het compleet spelen van de 2e helft van de competitie.

Deze zou dan uiterlijk 1 februari moeten kunnen starten. Door het verlenging van de corona-maatregelen is deze mogelijk helaas komen te vervallen.

Concreet betekent dit dat het bondsbestuur de biljartcompetitie seizoen 2020/2021 officieel in zijn geheel heeft afgelast.

Afhankelijk wanneer de horeca weer haar deuren mag openen, is er wellicht nog de mogelijk om in de vorm van persoonlijke kampioenschappen enige vorm van biljartcompetitie te organiseren.

Als het qua tijdsplanning mogelijk zou blijken, zullen wij dit zeker onderzoeken en bij de leden, verenigingen en lokaalhouders tijdig hierop terugkomen.

Maar nogmaals, dit is geheel afhankelijk van de openstelling van de horeca.

En tot die tijd, ben voorzichtig en blijf gezond!!!

Bestuur Midden Limburgse Biljart Bond


Coronavirus

De regering heeft vanavond landelijke, aanvullende maatregelen afgekondigd om het corona-virus zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen.

Een van de maatregelen welke onze bond treft, is het sluiten van de horeca om 22.00 uur.

Het bondsbestuur heeft hierop besloten per dinsdag 29 september de GEHELE competitie voor tenminste 3 weken stil te leggen.

Dit geldt ook voor de seniorencompetitie, daar hier onze meest kwetsbare leden spelen.

Inkorten van wedstrijden en vroeger beginnen acht het bestuur niet haalbaar, bovendien blijven de contactmomenten gewoon bestaan, met mogelijk risico op besmetting.

Wij gaan ervan uit dat de regering achter 2 weken hun maatregelen evalueert. Aan de hand van die uitkomst zal het bondsbestuur beslissen of en zo ja onder welke voorwaarden de competitie 2020/2021 hervat kan worden.

Alle wedstrijden welke tot en met maandag 28 september zijn gespeeld, blijven geldig mocht de competitie op enig moment hervat kunnen worden.

Wedstrijden moeten zoals gebruikelijk gewoon digitaal worden ingestuurd.

En tot die tijd, ben voorzichtig en blijf gezond!!!


Coronavirus

Beste Leden, 

   

Naar aanleiding van het advies van de overheid en autoriteiten zoals het RIVM, heeft het bondsbestuur op 13 maart het besluit genomen onze competitie tot en met zondag 29 maart stil te leggen. 

 Vanwege de omvang en de risico‚Äôs van het coronavirus, mede gelet op m.n. ook het groot aantal ouderen biljarters, achten ook wij het noodzakelijk om aan risicobeperking te doen en het biljarten in competitieverband tijdelijk te stoppen. 

 In de komende 2 weken zullen wij de situatie nauwlettend volgen en hierop verder reageren, mocht dit aan de orde zijn. 

 Wij zullen de verenigingen en leden via e-mail, website en social media op de hoogte houden over verdere beoordeling en maatregelen rondom het coronavirus in relatie tot onze competitie. 

Mochten er aanvullende vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd terecht bij het bondsbestuur. 

 

Namens het bestuur