Nieuws - Mededeling

Feestdagen

Graag willen wij namens het bestuur iedereen

fijne feestdagen wensen

en een gezond  en sportief 2023.

mededeling MLBB

Om de stijgende corona-besmetting het hoofd te kunnen bieden, heeft de regering een nieuw pakket van maatregelen uitgevaardigd die op zaterdag 13 november zijn ingegaan.

Een van deze maatregelen is het verplicht sluiten van de horeca om 20.00 uur voor de komende 3 weken. Dit treft helaas onze avondcompetitie.

Daarnaast heeft het bondsbestuur zich gebogen over de vraag wat te doen met de seniorencompetitie die overdag gespeeld wordt.

Gelet op de corona-maatregelen zou de seniorencompetitie normaal door kunnen gaan.

Het bondsbestuur is echter van mening dat deze biljarters juist vaak in de risicogroepen zitten en dat het met dit grote aantal besmettingen niet verstandig is om de seniorencompetitie door te spelen.

Daarom heeft het bondsbestuur dan ook besloten, voor de periode zolang als de sluiting van de horeca om 20.00 uur aan de orde is, de gehele competitie stil te leggen. Ook het biljarten in de middaguren dus.

Wij hopen natuurlijk net als jullie dat de situatie snel verbetert en dat we weer kunnen biljarten. Maar vooralsnog worden ALLE wedstrijden tot 5 december opgeschort.

Hoe wij straks verder gaan, komen we nog op terug.

Vriendelijk verzoek jullie leden hiervan in kennis te stellen.

Bondsbestuur MLBB


Reglements wijziging

Landelijke corona-regels per 25 september in relatie tot de biljartcompetitie MLBB

Coronacheck

1. Spelers dienen altijd medewerking te verlenen aan de verplichte coronacheck.

2. Controle en toelating tot biljartwedstrijden geschiedt op basis van de 3G’s (genezen,

gevaccineerd, getest). Test mag maximaal 24 uur oud zijn.

3. Geen medewerking verlenen aan de verplichte coronacheck betekent geen deelname aan de

MLBB-competitie.

4. Horecazaken waar geen coronachecks worden uitgevoerd worden uitgesloten van (verdere)

deelname aan de MLBB-competitie. De teams van de vereniging in deze horecazaak kunnen

eventueel naar een andere café/lokaliteit verhuizen of worden uit de competitie

teruggetrokken.

Wedstrijden

5. Gelet op de verplichte horecasluitingstijd van 24.00 uur, moeten alle avondwedstrijden stipt

om 19.30 uur beginnen.

6. Alle partijen van avondwedstrijden moeten zonder uitzondering VERPLICHT met 20% worden

ingekort. Voor het driebanden is een nieuwe 80%-tabel beschikbaar (zie einde van dit

document).

7. Om 23.45 uur dient het biljarten verplicht te stoppen.

De scheidsrechter geeft om 23.40 uur aan dat er nog 5 minuten gespeeld kunnen worden. Als

de laatste partij om 23.45 uur gestaakt moet worden en één, of beide spelers hebben 50% of

meer van hun te maken caramboles gescoord (bij een gelijk aantal beurten!!!), wordt de speler

met het hoogste scoringspercentage tot winnaar uitgeroepen. Heeft geen van beide spelers

50% of meer van zijn te maken caramboles gescoord, komt deze partij te VERVALLEN.

Ter controle hiervan moet van een gestaakte partij ALTIJD de tellijst aan de competitieleider

worden gestuurd.

Voorbeeld

Speler A 150 car. (Volgens competitieboekje)= 120 car. (80% regel)

Speler B 180 car. = 144 car. (80% regel)

Stand bij staken partij om 23.45 uur:

Speler A 101 car. → 101/120 = 84,17%

Speler B 122 car. → 122/144 = 84,72% = WINNAAR

Hygiëne adviezen

8. Handen goed wassen voor en na de partij.

9. Gebruik uitsluitend eigen materialen. Mocht dit niet lukken, reinig de materialen dan voor en

na gebruik.

10. Poets het biljart na iedere partij door het laken te stofzuigen of met een borstel goed af te

nemen. Maak de omlijsting van het biljart schoon met een vochtige doek, gebruik hier

eventueel alcohol bij.

Dit Reglement is geldig zolang de huidige coronamaatregelen actief zijn.

Coronavirus

De overheid heeft op dinsdag 12 januari de bestaande corona lock down met 3 weken verlengd. Dit betekent dat de huidige maatregelen vooralsnog tot 9 februari, maar mogelijk nog langer, van kracht blijven.

Het bondsbestuur heeft onderzocht wat deze situatie voor de bondscompetitie 2020/2021 betekent. Een van de opties, was het compleet spelen van de 2e helft van de competitie.

Deze zou dan uiterlijk 1 februari moeten kunnen starten. Door het verlenging van de corona-maatregelen is deze mogelijk helaas komen te vervallen.

Concreet betekent dit dat het bondsbestuur de biljartcompetitie seizoen 2020/2021 officieel in zijn geheel heeft afgelast.

Afhankelijk wanneer de horeca weer haar deuren mag openen, is er wellicht nog de mogelijk om in de vorm van persoonlijke kampioenschappen enige vorm van biljartcompetitie te organiseren.

Als het qua tijdsplanning mogelijk zou blijken, zullen wij dit zeker onderzoeken en bij de leden, verenigingen en lokaalhouders tijdig hierop terugkomen.

Maar nogmaals, dit is geheel afhankelijk van de openstelling van de horeca.

En tot die tijd, ben voorzichtig en blijf gezond!!!

Bestuur Midden Limburgse Biljart Bond


Coronavirus

De regering heeft vanavond landelijke, aanvullende maatregelen afgekondigd om het corona-virus zo snel mogelijk weer onder controle te krijgen.

Een van de maatregelen welke onze bond treft, is het sluiten van de horeca om 22.00 uur.

Het bondsbestuur heeft hierop besloten per dinsdag 29 september de GEHELE competitie voor tenminste 3 weken stil te leggen.

Dit geldt ook voor de seniorencompetitie, daar hier onze meest kwetsbare leden spelen.

Inkorten van wedstrijden en vroeger beginnen acht het bestuur niet haalbaar, bovendien blijven de contactmomenten gewoon bestaan, met mogelijk risico op besmetting.

Wij gaan ervan uit dat de regering achter 2 weken hun maatregelen evalueert. Aan de hand van die uitkomst zal het bondsbestuur beslissen of en zo ja onder welke voorwaarden de competitie 2020/2021 hervat kan worden.

Alle wedstrijden welke tot en met maandag 28 september zijn gespeeld, blijven geldig mocht de competitie op enig moment hervat kunnen worden.

Wedstrijden moeten zoals gebruikelijk gewoon digitaal worden ingestuurd.

En tot die tijd, ben voorzichtig en blijf gezond!!!


Coronavirus

Beste Leden, 

   

Naar aanleiding van het advies van de overheid en autoriteiten zoals het RIVM, heeft het bondsbestuur op 13 maart het besluit genomen onze competitie tot en met zondag 29 maart stil te leggen. 

 Vanwege de omvang en de risico’s van het coronavirus, mede gelet op m.n. ook het groot aantal ouderen biljarters, achten ook wij het noodzakelijk om aan risicobeperking te doen en het biljarten in competitieverband tijdelijk te stoppen. 

 In de komende 2 weken zullen wij de situatie nauwlettend volgen en hierop verder reageren, mocht dit aan de orde zijn. 

 Wij zullen de verenigingen en leden via e-mail, website en social media op de hoogte houden over verdere beoordeling en maatregelen rondom het coronavirus in relatie tot onze competitie. 

Mochten er aanvullende vragen of opmerkingen zijn, kunt u altijd terecht bij het bondsbestuur. 

 

Namens het bestuur